DPE SK Blog

Blog pre slovenských vývojárov od DPE (Developer and Platform Evangelist), Microsoft Slovakia

Novinky

Aktualizácie emailom

January 2011 - Príspevky

SQL Server 2008 R2 Developers Training Kit (Január 2011)

Na svete je januárová aktualizácia výukového "kit-u" pre vývojárov vyvíjajúcich aplikácie použitím SQL Server 2008 R2. Balík určený vývojárom, školiteľom, konzultantom hľadajúcim detailné informácie o novinkách R2 vydania SQL Server-a 2008 obsahuje prezentácie, demá, praktické cvičenia a videá. Training Kit je koncipovaný pre samoštúdium.

Novinkami januárového obsahu je šesť sekcií pokrývajúcich všetky kľúčové vylepšenia v SQL Server 2008 R2 vrátane StreamInsight, integrácie s Office 2010 a SharePoint 2010.

Bližšie informácie nájdete v blogu Rogera Dohertyho:
http://blogs.msdn.com/b/rdoherty/archive/2011/01/18/sql-server-2008-r2-update-for-developers-training-kit-january-2011-update.aspx

Training kit môžete prevziať z URL http://go.microsoft.com/?linkid=9710868

Miro

Automatizácia databázovej aplikácie Microsoft Access 2010

 Aj keď sa možno zdá niekomu názov tohto článočku trochu "obsolete", treba sa vrátiť do reality použitia Office balíčka z pohľadu vývojára. Z Visual Studia síce pohodlne a štrukturovane vytvoríte .NET add-iny (či už pre Office UI alebo pre vybrané dokumenty), ale nie vždy máte pod kontrolu verziu .NET Framework-u na cieľovom počítači a distribučnú cestu pre .NET-ovské kompiláty. Vtedy je často schodnejšie použitie Visual Basic for Applications (t.j. zjednodušene makrá a skriptový prístup k COM modelu Office).

  Pre Access je použitie VBA ešte prirodzenejšie, pretože jeho status nástroja pre tvorbu malých databázových aplikácií ho tlačí k relatívne veľkej samostatnosti. Používanosť Access-u pre malé evidenčné programy je stále nezanedbateľná. Ak teda stojíte pred úlohou ako použiť Access na vytvorenie malej aplikácie pomocou VBA, prejdite si praktické cvičenie od Daniely Kováčovej. Základom cvičenia je tvorba aplikácie evidujúcej životný cyklus zákaziek fiktívneho servisu TV. Prejdete postupne krokmi vytvorenia databázových objektov a ich previazaním na jazyk Visual Basic for Applications (VBA). Praktické cvičenie nájdete v knižnici praktických cvičení v sekcii "Od študentov pre študentov".

Miro

 

Viac príspevkov