DPE SK Blog

Blog pre slovenských vývojárov od DPE (Developer and Platform Evangelist), Microsoft Slovakia

Novinky

Aktualizácie emailom

April 2011 - Príspevky

Programovanie v jazyku C (kniha v Computermedia)

Computermedia vydala novú knihu nášho MVP, Jána Hanáka - "Programování v jazyce C". Má 220 strán s priloženým Visual C++  2010 Express pre riešenia praktických cvičení.

Základný prehľad knihy:

- základy programovania v jazyku C

- tvorba zložitejších projektov

- programovacie algoritmy, dátové typy, definície premenných, číselné sústavy, konštanty, typové konverzie, operátory, rozhodovacie príkazy

- programovanie cyklov, definície funkcií, štruktúr, polí, smerníkov, rekurzívne funkcie

Kniha je vhodná pre úplných začiatočníkov, aj pre mierne pokročilejších vývojárov.
 

Miro

Viac príspevkov