DPE SK Blog

Blog pre slovenských vývojárov od DPE (Developer and Platform Evangelist), Microsoft Slovakia

Novinky

Aktualizácie emailom

August 2011 - Príspevky

SQL Server Denali - "produktová príručka CTP3"

Na adrese http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=27069 nájdete "bacuľatý" (456MB) balíček nazvaný "Microsoft® SQL Server® code name 'Denali', Community Technology Preview 3 (CTP 3) Product Guide". Už veľkosť naznačuje, že nejde o klasickú príručku, ale o komplet dokumentov a príkladov obsahujúci:
- stručné produktové postery ( "datasheety" pre marketingovo orientovanejších :-) )
- technické príručky ("white papers")
- ukážkové príklady
- praktické cvičenia ("HOL-y")

"Downloadol" som, rozbalil som, preštudoval som...a zaujali ma najviac tieto časti:
  -HOL o projekte Crescent (webový nástroj na tvorbu reportov a vizualizáciu dát)
  -HOL s popisom tvorby reportu použitím SQL Azure Reporting
  -HOL o vytváraní BI sémantického modelu
  -HOL o tvorbe "user-defined" role na úrovni servera. (Od SQL2005 sa dali prideľovať práva na úrovni servera aj "loginom", ale nie používateľským roliam.)
  -HOL o nástroji Distributed Replay Utility. Umožňuje simulovať záťaž od viac "userov" tak, že dáta nahrané cez Profiler prehrá na viacerých klientských počítačoch.
  -HOL o koncepte "samostatných" databáz (CDB), ktoré nemajú žiadne externé previazania na nastavenia servera, dokonca ani na "loginy" vytvorené na úrovni servera. Obsahujú všetko potrebné vrátane oprávnených používateľov. Uľahčuje sa tak prenositeľnosť databáz medzi servermi.
  -HOL o SQL Server Developer Tools (SSDT). Vytvorenie SSDT projektu, vývoj databázy použitím SSDT projektu, porovnávanie schém databáz a ich aktualizácie použitím SSDT.
  -"whitepaper" o výkonných "columnstore" indexoch

Miro

 

Viac príspevkov