DPE SK Blog

Blog pre slovenských vývojárov od DPE (Developer and Platform Evangelist), Microsoft Slovakia

Novinky

Aktualizácie emailom

September 2011 - Príspevky

Online kurz "Riadenie softvérových projektov"

Náš český kolega Michael Juřek organizuje podobne ako v januári online kurz, tento raz nie o testovaní ale o nástrojoch a technikách pre riadenie softvérových projektov.

Obsah kurzu je rozdelený do troch blokov:
• 1. týždeň – Základné pojmy a techniky
• 2. týždeň – Agilné riadenie
• 3. týždeň – Projektové riadenie

Všetky informácie nájdete na http://blogs.msdn.com/b/vyvojari/archive/2011/09/20/pozv-225-nka-na-online-kurz-237-zen-237-softwarov-253-ch-projekt.aspx .

Registrácia povinná cez https://msevents.microsoft.com/CUI/EventDetail.aspx?EventID=1032494247&Culture=cs-CZ

Kurz je otvorený nielen pre českých ale aj pre slovenských vývojárov. Rovnako aj pre slovenských platí:

"Účastníci, kteří se zúčastní alespoň 2 ze 3 setkání, mají nárok na získání knihy Professional Scrum with Team Foundation Server anebo Professional Team Foundation Server 2010 za manipulační poplatek 200 Kč. Pro správné spárování údajů je nutné při vstupu do online meetingu zadat vždy stejnou e-mailovou adresu, která musí být shodná s e-mailovou adresou ve vašem registračním profilu."  

Čiže pre SK to znamená po zúčastnení sa 2 z 3 stretnutí a zadaní správnej e-mailovej adresy pre spárovanie získanie spomínanej knihy dobierkou v cene 9 EUR. :-)

Miro

 

WebMatrix Beta 2

K dispozícii na prevzatie je WebMatrix 2 Beta

Ak ste sa s WebMatrix-om doteraz nestretli, doporučujem naštudovať slovenskú príručku "Vytvárajte moderné Web 2.0 aplikácie" o jeho prvej verzii od nášho MVP, Ľuba Lacka.

Ak vám WebMatrix už niečo hovorí, tak jeho druhá verzia má avizované tieto novinky:
- rýchlejšia tvorba webov z šablón
- dopĺňanie kódu pre HTML5, CSS3, PHP funkcie, nové API pre správu skriptov, validácie formulárov aj pomocou jQuery, dynamický help, prelinkovanie na dokumentáciu na php.net.
- prepracované okno definície schém databázy (schéma v jednom paneli, zmena vizuálu na lepšie previazanie zmien a prezerania schémy, spúšťanie "selektov" a prezeranie ich výsledkov pre viac "query")
- optimalizácia webu pred jeho publikovaním, tak aby "ranking" cez vyhľadávače Bing alebo Google bol čo najvyšší. Download webu pre jeho lokálnu editáciu a následnú synchronizáciu zmien.
- Extensibility API pre C# na rozšírenie funkcionality IDE, galéria rozšírení WebMatrix-u, integrácia NuGet package galérie

Miro

Viac príspevkov