DPE SK Blog

Blog pre slovenských vývojárov od DPE (Developer and Platform Evangelist), Microsoft Slovakia

Novinky

Aktualizácie emailom

April 2012 - Príspevky

Distribúcia Metro aplikácií pre Windows 8 v podnikovom prostredí

Na blogu http://blogs.msdn.com/b/windowsstore/archive/2012/04/25/deploying-metro-style-apps-to-businesses.aspx boli zverejnené nové informácie o možnostiach inštalácie Windows 8 Metro aplikácií v podnikovom prostredí. Takže máme tieto možnosti:
1. Cez Windows Store (po štandardnom procese certifikácie a testovania aplikácie vyžadovanom Windows Store) ako pre bežných koncových používateľov.
2. Distribúcia aplikácie v rámci Active Directory  s nastavením group policy “Allow all trusted apps to install”. Aplikácie musia byť podpísané certifikačnou autoritou, ktorej dôverujú cieľové počítače pripojené v doméne.
3. Mimo Active Directory treba mať na cieľovom počítači nastavené v Registry "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\Appx\AllowAllTrustedApps = 1". Aplikácie musia byť podpísané certifikačnou autoritou, ktorej dôverujú cieľové počítače. Pri takomto spôsobe distribúcie bude potrebné na cieľovom počítači aktivovať špeciálny produktový kľúč skriptom popísaným na http://technet.microsoft.com/en-us/library/ff793433.aspx. Informácie o tom, ako získať zmienený produktový kľúč, budú dostupné čoskoro na blogu http://blogs.msdn.com/b/windowsstore/.

 

Miro

 

Viac príspevkov