DPE SK Blog

Blog pre slovenských vývojárov od DPE (Developer and Platform Evangelist), Microsoft Slovakia

Novinky

Aktualizácie emailom

December 2012 - Príspevky

Nová el.brožúra "Inovácie v prostredí Visual Studio 2012"

Do knižnice bezplatných elektronických kníh pre vývojárov pribudla nová kniha od nášho MVP, Jána Hanáka - "Inovácie v prostredí Visual Studio 2012".

Kniha je základným prehľadom inovácií programovacích jazykov vývojárskeho prostredia Visual Studio 2012 - Visual Basic 2012, C# 5.0 a C++ (podľa ISO-štandardu C++11). Je určená študentom informatiky na vysokých školách univerzitného typu, vývojárom a softvérovým expertom. Publikácia vykladá syntakticko-sémantické inovácie jazykov Visual Basic 2012, C# 5.0 a C++ s orientáciou hlavne na pokročilých vývojárov. Zaoberá sa aj vývojom WinRT aplikácií v jazyku C++.

Nájdete ju v knižnici na MSDN webe - http://msdn.microsoft.com/sk-sk/dd727769 .

Miro

Viac príspevkov