DPE SK Blog

Blog pre slovenských vývojárov od DPE (Developer and Platform Evangelist), Microsoft Slovakia

Novinky

Aktualizácie emailom

April 2013 - Príspevky

Windows Azure novinky - softvérové VPN do cloudu, Ruby, aprílový Training KIT...

Len pár dní po uvedení Virtual Machines do produkčnej prevádzky oznámil Windows Azure tím ďalšie dôležité novinky:
- podpora Point-To-Site prepojení v Virtual Networks, ktoré umožnujú vytvoriť softvérovú VPN (čiže bez potreby VPN hardvéru) z vášho lokálneho počítača/servera do subnetu vašich serverov v cloude. Otvára sa tak cesta na priame pripojenie z vývojárskeho počítača do cloudovej siete bez zaťažovania správcu siete, pripojenie serverov menších firiem do cloudovej infraštruktúry atď.
- Virtual Machines podporuje aj Remote PowerShell a vylepšenia nájdete aj Linux SSH provisioningu
- Cloud Services model (webová rola, worker rola) umožňuje dynamické pridanie podpory Remote Desktop, čiže bez nutnosti znovunasadenia aplikácie
- pridaná podpora pre Ruby do Windows Azure SDK

Detaily o posledných aprílových vylepšeniach Windows Azure nájdete na http://weblogs.asp.net/scottgu/archive/2013/04/26/windows-azure-improvements-to-virtual-networks-virtual-machines-cloud-services-and-a-new-ruby-sdk.aspx

Spolu s výraznými rozšíreniami Windows Azure v poslednom mesiaci bola na stiahnute uvoľnená aj najnovšia (apríl 2013) sada výukových materiálov (prezentácie, laby ...) Windows Azure Training KIT. V porovnaní s predošlou sadou v nej nájdete naviac:
• všetok obsah pre IaaS upravený pre finálnu verziu Virtual Machines
• novú prezentáciu "Windows Azure Mobile Services and Android"
• nový lab "Windows Azure Mobile Services and Android"
• nový lab "Windows Azure Mobile Services and Windows Phone"
• novú prezentáciu "Introduction to Windows Azure HDInsight Service"
• nový lab "Introduction to Windows Azure HDInsight"
• aktualizované prezentácie "Windows Azure Overview", "Windows Azure Web Sites", "Windows Azure Virtual Machines", "Windows Azure Mobile Services"

Najnovší Windows Azure Training KIT nájdete na http://www.windowsazure.com/en-us/develop/net/other-resources/training-kit/

Zriadenie bezplatného 90dňového trial prístupu je na prístupné na http://www.windowsazure.com/en-us/pricing/free-trial/

 

Miro

 

Infraštruktúra ako služba (Virtual Machines, Virtual Network) globálne dostupná v Windows Azure

Dnes (16.4.2013) Microsoft oznámil komerčnú dostupnosť Windows Azure IaaS, čiže plnú podporu pre produkčné použitie modelu Windows Azure Virtual Machines a Virtual Network. Okrem možnosti vytvoriť Windows Server 2008 R2 alebo Windows Server 2012 alebo Linux (Ubuntu, CentOS,SUSE) virtuály vo vlastnej správe, nájdete v galérii systémových "imidžov" aj servery s predinštalovaným SQL Serverom 2012 (Standard, Enterprise, podpora účtovania po hodinách bez nutnosti kupovať licenciu SQL Servera) , BizTalk Serverom 2013 (Standard, Enterprise, podpora účtovania po hodinách bez nutnosti kupovať licenciu BizTalk Servera) a SharePoint Serverom 2013 (trial). Naviac virtuálne servery, ktoré si vytvoríte v Hyper-V v Windows Server 2012 u seba rmôžete preniesť a prevádzkovať v Windows Azure.


Typickými scenármi použitia cloudových služieb Windows Azure sú:
- škálovateľné webové riešenia pre koncových používateľov s lokálnou aj globálnou dostupnosťou
- infraštruktúra na testovanie bez investičných nákladov
- podnikové aplikačné servery prevádzkované v cloude s podporou automatického zotavenia
- záložné riešenia obchodných procesov v cloude
- zabezpečené záložné a aplikačné úložisko v cloude
- marketingové kampane
- centralizované služby pre mobilné aplikácie pre Windows 8, Windows Phone8, iOS, Android
- hybridné riešenia aj plne cloudové firemné riešenia s využitím Office 365 a Windows Azure

Windows Azure používajú vo svojich riešeniach globálne aj významné lokálne slovenské spoločnosti, ako napr. Sygic a.s., Tempest a.s., YMS, a.s., Anasoft APR, spol s.r.o., Millennium 000, spol. s r.o., Data System Soft, spol. s r.o., ScrumDesk s.r.o., Work in Field s.r.o. a iné.

Zo zoznamu ďaľších skvelých, dnes oznámených, noviniek vyberám:
- k existujúcim veľkostiam virtuálov (ExtraSmall, Small, Medium, Large, X-Large) pribudli dve - A6 (28GB RAM), A7 (56GB RAM), ktoré majú operačnú pamäť pripravenú pre aplikačné servery masívne pracujúce s pamäťou.
- ceny za virtuály boli znížené o 21%-33% a zároveň bolo oznámené, že ceny cloudových komoditných služieb (virtuálne servery,úložisko,prenosy dát) budú udržiavané na hladine cien Amazon Web Services
- plná podpora Windows Azure Virtual Network na vytvorenie VPN prepojení medzi vašimi servermi v cloude a vašou "domácou" sieťou.

Ďalšie informácie nájdete na blogu produktového tímu Windows Azure a na blogu Scotta Guthrieho, viceprezidenta divízie Microsoft Server and Tools Business.

Informácie o Windows Azure pre vývojárov aj IT špecialistov nájdete na www.windowsazure.com. Aktuálny cenník Windows Azure Virtual Machines nájdete na http://www.windowsazure.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/ .

Cloudové služby Windows Azure je možné bezplatne overiť v rámci 90-dňovej skúšobnej verzie.

 

Miro

 

Visual Studio 2012 Update 2 (final)

4.apríla bol vydaný finálny Update 2 pre Visual Studio 2012 (VS2012.2).

Zosumarizujem najviditeľnejšie vylepšenia:
- Team Foundation Server - Kanban board, kumulatívny flow diagram, jednoduchšie pridávanie metadát do "work items"
- Kvalita kódu - rozšírený webový prístup k nástrojom Test Case Management, profilovanie unit testov, vylepšenia pre testovanie asynchrónneho kódu, unit testy pre Windows Phone 8, vylepšenia pre testovanie SharePoint 2013
- Vývoj pre Windows Store - nástroj pre profilovanie pamäte aplikácií písaných v Javascripte, posledná verzia Windows App Certification Kit-u
- IDE - vylepšenia výkonu zobrazovania mapy kódu s previazaním na debugger, vzťahy, závislosti atď., vylepšený výkon XAML dizajnéra, pridaná farebná téma "blue", pridané nástroje "ASP.NET and Web Tools 2012.2".

Na http://support.microsoft.com/kb/2797912 nájdete okrem popisu vylepšení aj zoznam fixovaných problémov.

Update 2 nájdete na http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=38188 .

Sťahujte! :-)

 

Miro

 

Viac príspevkov