DPE SK Blog

Blog pre slovenských vývojárov od DPE (Developer and Platform Evangelist), Microsoft Slovakia

Novinky

Aktualizácie emailom

May 2013 - Príspevky

DevCon konferencia s Michalom Altairom Valáškom, 30.5.2013

 

30. mája 2013 od 10:00 do 16:00 hod. pripravilo pre vývojárov školiace stredisko Gopas DevCon konferenciu s Michalom Altairom Valáškom s aktuálnymi témami zameranými pre webových vývojárov a programátorov. Hlavnou témou budú novinky pre rok 2013, medzi ktoré patrí Visual Studio a Page Inspector a tiež princípy fungovania e-mailov z pohľadu programovania webových aplikácií.

Na programe konferencie sú teda dve veľké témy:

1. Novinky pre webových vývojárov v roku 2013
•Visual Studio 2012 Update 2
•Page Inspector pre ľahšie ladenie webových aplikácií
•Podpora LESS a ďalšie vylepšenie editácie CSS vo Visual Studiu 2012
•SignalR - realtime web v ASP.NET
 
2. E-mail pre programátorov webových aplikácií
•Princípy fungovania a doručovania elektronickej pošty, predovšetkým ako fungujú protokoly SMTP, POP3 a IMAP.
•Procesy, ktoré prebiehajú pri doručovaní správ, vyhodnocovanie MX záznamov a preberanie správ medzi jednotlivými servermi.
•Chybové stavy, ktoré môžu nastať a ako z nich môžeme zistiť príčinu problému.
•Odosielanie e-mailov
•Rozposielanie veľkého množstva správ, SMTP a Mail Pickup Service
•Lokalizácia a formátovanie správ
•Ako zariadiť, aby vaša správa neskončila ako spam?
•Vyhodnocovanie prijatých správ, ako má aplikácia reagovať na prichádzajúce správy, ako to zabezpečiť (a prečo sa tomu vyhnúť)

Bližšie informácie a registračný "košík" (v záložke Termíny) nájdete na http://www.gopas.sk/Kurzy/Katalog-kurzov/Konferencie-Seminare/Konferencie-a-seminare/DevCon-konferencia-s-Michalom-Altairom-Valaskom-GDEV2013.aspx?subpage=description .

 

Miro

 

 

TechEd Europe 2013, 25.6.-28.6.2013, Madrid

TechEd je už tradične najväčšou konferenciou pre vývojárov a IT profesionálov, ktorú organizuje Microsoft raz za rok prakticky na každom kontinente. Do Európy sa dostane 25.6. - 28.6.2013 a to konkrétne do Madridu. Pre technickú komunitu je pripravených viac ako 300 prednášok a Hands-on Labov, prezentovaných špecialistami z produktových tímov Microsoftu a externými odborníkmi. Naviac pripravil Microsoft pre všetkých účastníkov 50% zľavu na všetky Microsoft certifikačné skúšky.

Kompletný katalóg prednášok vrátane popis nájdete na http://channel9.msdn.com/Events/TechEd/Europe/2013#fbid=0a5G_uwPJia .

Úvodnú prednášku pre všetkých účastníkov TechEdu bude mať Brad Anderson,Corporate Vice President, Windows Server & System Center, ktorý na svojom blogu http://blogs.technet.com/b/in_the_cloud/archive/2013/05/09/teched-2013-big-news-and-a-big-event.aspx zvýraznil význam takéhoto typu konferencie a pozval účastníkov na prednášky v týchto deviatich oblastiach:
- Architecture & Trustworthy Computing
- Data Platform & Business Intelligence
- Developer Tools & Application Lifecycle Management (ALM)
- Modern Datacenter
- Office 365 & Unified Communications
- SharePoint & Enterprise Social
- Windows Azure Application Development
- Windows Client, Access & Management
- Windows Phone

Centrálný web konferencie TechEd Europe je http://europe.msteched.com, na ktorom nájdete aj registračnú stránku.

 

Vidíme sa v Madride!

 

Miro

 

Enterprise Library 6.0

Enterprise Library má dlhú históriu (s viac ako 4 miliónmi downloadov) poskytovania návodov, knižníc a komponentov pre vývojárov a softvérových architektov riešiacich komplexnejšie aplikácie. Na konci apríla Microsoft vydal šiestu verziu Enterprise Library doplnenú o vzory použitia.
V najnovšej verzii nájdete okrem tradičných použiteľných komponentov (tzv. aplikačných blokov) aj integračné scenáre/knižnice na iné technológie ako napr. ASP.NET MVC a ASP.NET Web API. Aktuálny zoznam aplikačných blokov je:
◦Semantic Logging Application Block (v1.0, novinka)
◦Data Access Application Block (aktualizovaný)
◦Exception Handling Application Block  (aktualizovaný)
◦Logging Application Block  (aktualizovaný)
◦Policy Injection Application Block  (aktualizovaný)
◦Transient Fault Handling Application Block  (aktualizovaný)
◦Validation Application Block  (aktualizovaný)
◦Unity Application Block/DI Container (v3.0)  (aktualizovaný)
Zoznam aktualizácií a zmien nájdete na https://entlib.codeplex.com/wikipage?title=EntLib6ReleaseNotes .

Najdôležitejšie novinky EL 6.0:
•.NET 4.5 používa triedu EventSource na zjednodušenie ETW ("Event Tracing for Windows") trasovania v .NET aplikáciach. Enterprise Library 6.0 obsahuje Semantic Logging Application Block, ktorý zjednodušuje použitie triedy EventSource, pričom zachováva "log" formáty a úložiská, na ktoré ste zvyknutí. "Log" záznamy môžete takto nasmerovať na rôzne miesta ako napr. textové súbory, databázy SQL Server alebo Windows Azure Table Storage.
• Komplexnejšie aplikácie sú často prevádzkované v distribuovaných prostrediach s rôznymi podmienkami pre výskyt chýb. Aktualizovaný Transient Fault Handling Application Block chráni aplikácie pred častými podmienkami vzniku chýb novými detekčnými stratégiami a s podporou nových asynchrónnych vlastností C# 5 a Visual Basic 11. Nová verzia je dostupná pre použitie v .NET 4.5/Windows Store/Windows Phone ako "portable library".
Najnovšie vydanie Unity (Unity Container) v Enterprise Library obsahuje rôzne vylepšenia, hlavne podporu aplikácií pre  Windows Store.

Detaily o Enterprise Library 6 nájdete na blogu http://blogs.msdn.com/b/agile/archive/2013/04/25/just-released-microsoft-enterprise-library-6.aspx .

Jednotlivé bloky Enterprise Library môžete pridať do vašich projektov cez NuGet package manager v Visual Studiu.

Stav vývoja a návody pre Enterprise Library nájdete na http://entlib.codeplex.com .

 

Miro

 

Uvoľnená druhá verzia Windows Azure SDK pre .NET

30eho apríla 2013 poskytol Microsoft na bezplatné stiahnutie verziu 2.0 sady  "Windows Azure SDK for .NET.

Obsahuje tieto vylepšenia:
 - rozšírenia do Visual Studia pre diagnostiku, správu (cez Server Explorer) a zjednodušené publikovanie Windows Azure Web Sites
 - rozšírenia do Visual Studia pre konfigurovanie (cez Server Explorer) a prezeranie diagnostických dát z aplikácií nasadených do modelu Cloud Services bez nutnosti znovunasadenia aplikácie
 - podporu nových veľkostí virtuálov (A6, A7) v rozhraní Visual Studia. Viac o veľkostiach virtuálov nájdete na  http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windowsazure/dn197896.aspx .
 - knižnice Storage client 2.0 pre nové projekty, možnosť vytvárať a odstraňovať Windows Azure Table v Storage, pridávať/editovať/mazať entity v tabuľkach v Storage z Server Explorer-a v Visual Studiu.
 - aktualizovaná klientská knižnica pre Service Bus obsahujúca browsovanie správ, programovací model "message pump" a automatické odstraňovanie nepoužívaných messaging entít

Windows Azure SDK for .NET 2.0 je na adrese http://www.windowsazure.com/en-us/develop/net/?slideshow=5 .

Spolu s vydaním najnovšieho SDK pre Windows Azure je k dispozícii ako separátny download aj Windows Azure PowerShell 3.0 s novými príkazmi na správu Web Sites, Cloud Services, Virtual Machines atď. Bližšie informácie nájdete na http://www.windowsazure.com/en-us/downloads/ v dolnej časti "Command line tools".

Miro

 

Viac príspevkov