DPE SK Blog

Blog pre slovenských vývojárov od DPE (Developer and Platform Evangelist), Microsoft Slovakia

Novinky

Aktualizácie emailom

September 2013 - Príspevky

Seminár Windows Azure pre testovanie a vývoj, 24.9.2013, Bratislava

Kedy:  24. septembra 2013 / 9:00 – 12:00
Kde:  Apollo Business Center II, Block E, Prievozská 4D, Bratislava, 3.poschodie

Popis školenia:
Windows Azure Virtual Machines je po zavedení spoplatňovania po minútach a nespoplatňovaní pozastavených virtuálnych serverov veľmi výhodnou infraštruktúrou pre testovanie a vývoj riešení, prípravu migračných scenárov atď. Na seminári sa zoznámite so základmi modelu Windows Azure Virtual Machines, doporučovanými postupmi inštalácie aplikačných serverov do testovacích virtuálov, využitím PowerShellu a Azure Management portálu pre rýchle vystavanie testovacej infraštruktúry. Zameriame sa aj na pripravované novinky pre testovanie v cloude a využitie Azure benefitov v rôznych programoch pre vývoj a testovanie. Seminár je určený IT odborníkom aj vývojárom.

Ak ste partnerom spoločnosti Microsoft, zaregistrujte sa čo najskôr kliknutím na link REGISTRÁCIA.

Ak nie ste partnerom spoločnosti Microsoft, prosím napíšte e-mail na adresu a-zusoko@microsoft.com a Vašu registráciu budeme riešiť individuálne.

Účast je bezplatná, ale kapacita je obmedzená.

A keďže tento seminár vediem ja :-) , témy sú:
- Úvod do Windows Azure
- Vývoj pre cloud, vývoj v cloude
- Cloudové aplikácie v modeloch Cloud Services, Virtual Machines
- Vývojový cyklus v Team Foundation Service
- Testovacie centrum v cloude použitím Virtual Machine
- Základné koncepty (tvorba, správa, sieťovanie)
- Pokročilejšie koncepty (SQL Server, SharePoint, Active Directory v cloude)
- Využitie cloudu pre záťažové/webové testovanie
- Ako ušetriť testovaním v cloude

Teším sa na stretnutie s Vami!

Miro

Visual Studio 2013 Release Candidate

Ak ste začiatkom tohto týždňa postrehli informáciu o dostupnosti Windows 8.1 RTM (finálnej) verzie pre predplatiteľov MSDN a ste vývojár, extra dôležitou správou pre vás je dostupnosť Release Candidate vydania Visual Studia 2013. Nové Visual Studio vám v porovnaní s aktuálnou verziou 2012 a 2013 Preview prinesie tieto vybrané novinky:
- vylepšený XAML editor (Intellisense pre Databinding, Go to Definition)
- nový typ projektu Cloud Business App na využitie funkcií Office 365 vo vašej aplikácii (postavený na báze LightSwitch)
- rozšírenie vlastností C++ 11
- nástroje pre TypeScript v.0.9.1.1 v inštalácií IDE 
- hlbšia integrácia s Lync v funkcii CodeLens (dostupnej v Ultimate edícii) na rýchle kontaktovanie vývojára, ktorý vytvoril sledovaný kus kódu
- grafická vizualizácia Work Items nielen v Team Foundation Server ale aj v Team Foundation Service

Viac informácií nájdete na http://blogs.msdn.com/b/somasegar/archive/2013/09/09/announcing-the-visual-studio-2013-release-candidate.aspx.

Visual Studio 2013 RC si môžete prevziať z http://www.microsoft.com/visualstudio/eng#2013-downloads.
 
Vývojári, ktorí si aktivovali Azure benefit v MSDN alebo BizSpark-u, majú možnosť pohodlne si odskúšať RC v Azure Virtual Machines, kde v galérii imagov nájdu aj Visual Studio 2013 RC na WS2012.

Finálna verzia Visual Studia 2013 bude dostupná 13eho novembra 2013. Takže tento rok je trinástka šťastným číslom pre vývojárov. :-)

 

Miro

 

Notification Hubs, SDK 2.1, záloha Azure SQL Database, automatické škálovanie a iné novinky v Windows Azure

Produktový tím Windows Azure počas prázdnin nezaháľal a priniesol do Windows Azure množstvo vylepšení a noviniek.

Júl 2013:
- podpora automatizovaného exportu dát z Azure SQL Database do úložiska Azure Storage
- nová úroveň "Premium" pre Azure SQL Database s predikovateľnou latenciu odoziev a rezervovanou kapacitou zdrojov pre vyťaženejšie databázy
- správa Windows Azure Traffic Managera do management portálu Windows Azure
- podpora automatického škálovania podľa záťaže pre Windows Azure Mobile Services, AutoScale pravidlá pre Service Bus Queue, monitorovanie vyťaženia CPU pri "autoškálovaní" podľa CPU
- vylepšenia správy Virtual Machines cez portál (možnosť umiestnenia VM do Cloud Service, nastavenie siete a endpointov už pri tvorbe virtuálneho servera z galérie a iné)
- Windows Azure SDK 2.1 pre .NET. s podporou Visual Studio 2013 Preview, Visual Studio 2013 VM Image v galérii Azure Virtual Machines ideálny na odskúšanie, štart/stop Virtual Machine priamo z Visual Studia, nový Emulator Express bežiaci pod bežným používateľským účtom, nové PowerShell príkazy pre automatizáciu správy Web Sites, Cloud Services, VM atď. Nové SDK si môžete stiahnuť z http://www.windowsazure.com/en-us/develop/net .

Detaily o júlových novinkách nájdete na http://weblogs.asp.net/scottgu/archive/2013/07/23/windows-azure-july-updates-sql-database-traffic-manager-autoscale-virtual-machines.aspx a na http://weblogs.asp.net/scottgu/archive/2013/07/31/announcing-the-release-of-the-windows-azure-sdk-2-1-for-net.aspx .

August 2013:
- podopra SQL Server AlwaysOn v Windows Azure Virtual Machines (pre "high availability" aj "disaster recovery")
- finálna verzia Notification Hubs pre masívne posielanie notifikácií na zariadenia s Windows 8, Windows Phone, iOS a Android
- pravidlá pre automatické škálovanie s detailnejším logovaním a podporou časovo naplánovaného "autoškálovania"
- zjednodušené nastavenie "load balancovania" pre Virtual Machines
- história služieb na portále rozšírená o diskové operácie, zmeny v nastavení automatického škálovania, upozornenia, zmeny v nastavení zálohy Azure SQL Database atď.

Detaily o augustových novinkách nájdete na http://weblogs.asp.net/scottgu/archive/2013/08/12/windows-azure-general-availability-of-sql-server-always-on-support-and-notification-hubs-autoscale-improvements-more.aspx .

Ak ešte nemáte prístup do Windows Azure account, skúste 30dňový bezplatný trial. Ak ste členmi BizSpark programu pre začínajúce vývojárske "startupy", alebo máte kúpené Visual Studio s MSDN, môžete si bezplatne aktivovať Azure benefit v týchto programoch (Windows Azure pre členov BizSpark, Windows Azure pre MSDN predplatiteľov).

 

Miro

 

Viac príspevkov