DPE SK Blog

Blog pre slovenských vývojárov od DPE (Developer and Platform Evangelist), Microsoft Slovakia

Novinky

Aktualizácie emailom

March 2014 - Príspevky

Ako virtualizovať v Windows Server 2012 R2 a ďalšie kurzy pre IT špecialistov na MVA!

Od posledného januárového blogpostu o školeniach na Windows Server 2012 R2 pre IT profesionálov na Microsoft Virtual Academy (MVA) ubehli 2 mesiace, počas ktorých pribudli alebo sa aktualizovali v ponuke ďalšie bezplatné kurzy s vysoko aktuálnymi témami:

Server Virtualization with Windows Server Hyper-V and System Center - nasadenie a správa virtualizácie v podnikovom prostredí (konfigurácia virtuálov, Replication Extension, online export, online zmena veľkosti VHDX atď.)

App Performance Monitoring with System Center 2012 R2 - monitorovanie výkonu aplikácií, správa, vrátane možnosti použitia System Center 2012 R2

System Center 2012 R2 Operations Manager Management Pack Design - „drill-down“ do štruktúry a tvorby Management Pack-ov pre System Center 2012 R2 podrobne rozpísaný do 28 kapitol

Virtualizing Your Data Center with Hyper-V and System Center - vlastnosti posledného R2 vydania Windows Server 2012 Hyper-V a Virtual Machine Manager-a vysvetlené v praktických príkladoch

 

Aby ste si mohli znalosti odskúšať na najnovších verziach WS2012 R2 a SC2012 R2 bezplatne počas 180 dní vo vlastnej “virtuálke”, využite bezplatné trial verzie:

Windows Server 2012 R2 (technické informácie nájdete tu)

System Center 2012 R2(technické informácie nájdete tu)

 
Sťahujte, skúšajte!

Miro


E-kniha "Deklaratívny vývoj workflow-programov v jazyku C# na platforme WF 4.5"

Do našej e-knižnice bezplatných kníh pribudla novinka "Deklaratívny vývoj workflow-programov v jazyku C# na platforme WF 4.5" od Jána Hanáka, MVP. Kniha patrí do cyklu „Visual Studio 2013: Hotové riešenia“ a obsahuje teoreticko-praktický pohľad na životný cyklus deklaratívneho vývoja workflow-programov na platforme Workflow Foundation 4.5 v jazyku C#. Prevedie vás tvorbou deklaratívneho výpočtového modelu WF-programu, detailným postupom implementovania logiky stavov, kompiláciou a spustením stavového stroja.

Z obsahu vyberám:
 Všeobecná charakteristika WF-programov a WF-procesov
 Výpočtové modely WF-programov
 Deklaratívny spôsob vývoja WF-programu v jazyku C#=
   - Vytvorenie projektu nového WF-programu v prostredí Visual Studio 2013
   - Deklaratívny výpočtový model WF-programu
   - Vývoj deklaratívneho výpočtového modelu stavového stroja semafora
   - Definovanie premenných na úrovni stavového stroja
   - Implementácia logiky stavov stavového stroja
   - Implementácia logiky stavových prechodov stavového stroja
   - Kompilácia a spustenie stavového stroja

Projekt hotového riešenia z knihy nájdete tu.

Miro

Viac príspevkov