DPE SK Blog

Blog pre slovenských vývojárov od DPE (Developer and Platform Evangelist), Microsoft Slovakia

Novinky

Aktualizácie emailom

September 2014 - Príspevky

Druhá časť e-brožúry "Algoritmy a techniky riadeného paralelizmu v jazyku C#"

V MSDN knižnici bezplatných kníh je už aj druhá časť e-brožúry "Algoritmy a techniky riadeného paralelizmu v jazyku C#" od MVP Jána Hanáka z cyklu „Visual Studio 2013: Hotové riešenia“ zameraná na riadený paralelizmus. Dopĺňa prvú časť  o témy:

- Implicitné generovanie a spracovanie paralelných úloh
- Paralelné návrhové vzory: paralelná redukcia
- Spracovanie rastrových transformácií s futuritnými paralelnými úlohami
- Implementácia modelu producent-konzument s konkurenčným frontom
- Meranie výkonnosti paralelného programu v prostredí Visual Studio 2013

Sťahujte, čítajte, skúšajte!

Miro

David Chappell: Cloud - The Big Picture v Bratislave na FIIT STU už 23.9.2014!

Nezabudnite!

Už zajtra, 23.9.2014 od 16:00 sa na FIIT STU v Bratislave koná prednáška jedného z popredných cloud expertov v Sillicon Valley, Davida Chappella. Prednáška nesie názov "Cloud – The Big Picture" a poskytne vám potrebný rozhľad medzi rôznymi poskytovateľmi cloud riešení a ich výhodami. Všetky informácie a linku na registráciu nájdete tu:  http://www.fiit.stuba.sk/generate_page.php?page_id=4265 .

Ak sa chcete detailnejšie orientovať v téme cloud, neprehliadnite výborné školenia v MVA:
Microsoft Azure IaaS Deep Dive Jump Start
Hybrid Cloud Workloads SQL
Hybrid Cloud Workloads – websites

 

Miro

Úvod do ASP.NET MVC (kurz MVA)

Začať pri prechode z ASP.NET Webforms programovať v koncepte MVC správnymi postupmi je veľmi dôležité. Rovnako ako je pre začínajúceho webového vývojára dôležité pochopiť samotné MVC. Na Microsoft Virtual Academy je pre vás pripravený kurz "Úvod do ASP.NET MVC" ("Introduction to ASP.NET MVC") , skoncipovaný expertmi Jonom Gallowayom a Christopherom Harrisonom. 

Pre koho je kurz určený?
- pre .NET vývojárov začínajúcich s webovým vývojom
- pre webových vývojárov, pre ktorých je .NET novinkou
- pre vývojárov ASP.NET Webforms, ktorý sa chcú naučiť ASP.NET MVC

Čo je obsahom kurzu?
- základy MVC (pohľad na ASP.NET, čo je MVC, ...)
- tvorba a konfigurovanie modelov
- "tooling" pomocou Visual Studia
- úprava kontrolérov
- úprava pohľadov
- úvod do Bootstrap-u
- úvod do autentifikácie

Kedy?
Je to online kurz, ktorý si prejdete, kedy sa vám bude hodiť.


Kurz je  bezplatný (tak ako všetko na MVA) a nájdete ho na http://www.microsoftvirtualacademy.com/training-courses/introduction-to-asp-net-mvc

Miro

P.S. Ak vás téma vývoja MVC zaujíma viac, doporučujem prejsť si aj kurz "Developing ASP.NET MVC 4 Web Applications Jump Start" http://www.microsoftvirtualacademy.com/training-courses/developing-asp-net-mvc-4-web-applications-jump-start

Viac príspevkov