Windows 8 Metro App (Enterprise) bez Windows Store?

S príchodom Windows 8 a najmä novými aplikáciami typu Metro sa objavujú otázky ako nainštalujem aplikáciu (hlavne vo firemnom prostredí) bez toho, aby bola vypublikovaná do Windows Store, o ktorej sa hovorí, že je to jediná cesta ako dostať Metro aplikáciu do Windows 8.

Už skôr sa hovorilo o tom, že bude možné Metro aplikácie distribuovať cez Active Directory, avšak informácií je stále málo.

Na Technete sa však objavila informácia, ako to bude realizované. Vo firemnom prostredí je to jednoduché a celkom logické:

 • Aplikácia nemusí byť podpísaná Windows Store a ani do neho publikovaná
 • Aplikácia musí byť kryptograficky podpísaná a cieľový počítač musí dôverovať tomuto certifikátu (to je možné celkom jednoducho dosiahnuť)
 • Windows 8 musí byť súčasťou Active Directory domény
 • Group Policy musí byť nastavené tak, aby povoľoval inštaláciu Metro LOB aplikácií

Nastavenie Group Policy pre sideloading

 • Open the Group Policy editor. For example, on a computer that is running Windows 8, click Search, click Settings, type Edit Group Policy, and then select the Edit Group Policy setting.

 • Click Computer Configuration, click Administrative Templates, click System, and then double-click the Allow all trusted applications to install setting.

alebo jednoducho:

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\Appx\AllowAllTrustedApps = 1

Inštalácia aplikácií per-user

 1. At the Windows PowerShell prompt on a Windows 8 or Windows Server 8 computer, type:
  • import-module appx
 2. Add a .appx file package. For example, type:
  • add-appxpackage C:\app1.appx

Bližšie info: http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh852635.aspx

Samozrejme bude možné pridať takto aplikácie aj do Windows 8, ktorá nie je v doméne, ale aplikácie nebudú funkčné, pokiaľ sa nesplnia všetky podmienky na svoj beh, to znamená, Windows sa musí pripojiť do domény.

Vďaka @slavof za tip :-).

Publikované Monday, April 16, 2012 9:52 AM spigi
Zaradené do: , ,

Komentáre

Bez komentárov