September 2007 - Príspevky

26 September 2007
XSLT Transformácia - UpperCase, LowerCase, Capitalize first
V prípade UpperCase , LowerCase sa jedná o pomerne bežne používané funkcie. Najjednoduchšie je možno volať js v rámci MSXML alebo .NET funkcie v rámci XML.NET API , toto riešenie je však špecialitka funkčna v kontexte konkrétneho parsera. Pozrime sa na crossplatform riešenie v súlade W3C špecfikáciou... Čítať ďalej...
26 September 2007
Dostupná SMS Brána pre integráciu s aplikáciou
Chcel som využiť nejakú SMS bránu na integráciu s aplikáciou, ktorú som vyvíjal. Chvíľu som sa nahľadal, nakoniec som objavil toto: www.sms-brana.sk . Prevádzkovatelia stránky ponúkajú pomerne jednoduchý spôsob integrácie, či už prostredníctvom webservices alebo cez https a post requesty. Popis API je... Čítať ďalej...
Zaradené do: , , , , ,
18 September 2007
Ako accesnúť Control v MasterPage z Page
Problém s pristúpením ku ovládaciemu prvku v MasterPage sa už pár krát na fóre zopakoval, včera sa ma na to isté dotázal kolega. Takže ako na to? 1. Spôsob Vystavíme si danú hodnotu alebo control ako public property cez našej MasterPage . < body > < form id ="form1" runat ="server"... Čítať ďalej...
17 September 2007
Ako referencovať dll z iného Team foundation server projektu
Nepodarilo sa mi zatiaľ nájsť rozumný spôsob ako vzájomne referencovať jeden TFS projekt z druhého. Problém je v tom, že každý developer môže mať iný projektový root a drive pre team fondation server projekty. Relatívna cesta v referencii, ako prvé riešenie, ktoré ma napadlo, sa ukázalo ako problematické... Čítať ďalej...
14 September 2007
Presmerovanie Trace a Debug výpisov na Consolu
Zrejme všetci trochu otrelí vývojári v tej či onej miere využívame pri vývoji aplikácií Trace a Debug machanizmus na sledovanie udalostí v aplikácií. Občas si napíšeme malú testovaciu consolovú aplikáciu a radi by sme možno sledovali výpisy priamo v Console :-). 1. Prvou možnosťou je pridať ConsoleTraceListener... Čítať ďalej...
10 September 2007
Reprezentácia null hodnôt v xml a XmlTextWriter
Existujú dva bežné spôsoby, ako reprezentovať null hodnotu v XML. Prvým zo spôsobov je vynechať v danom xml daný element. Druhým, štandardným je nastavenie xsi:nil atribútu na true a nenastavenie prázdnej hodnoty alebo closenutie elementu bez samostaného uzatváracieho tagu.(tento druhý spôsob je štandardne... Čítať ďalej...
Viac príspevkov
Prihlásiť | Registrovať | Pomoc