EF5 a EntityDataSource

Keď sa náhodou bude niekto hrať na pet projekte s Entity Framework 5, možno sa zíde kód dolu. Nový Context má poriešený našťastie wrapper, ktorý som si náhodou už predtým všimol, takže výskum a hľadanie riešenia bolo o pár sekundách. (Spoliehame sa, že bazový kontext porieši handlovanie ContextTypeName a nastaví na základe nej ContextType, takže je to použiteľné aj z templatne).

using System.Data.Entity.Infrastructure;
using System.Data.Entity;
namespace My.Web.UI.WebControls
{
  public class Entity5DataSource : EntityDataSource
  {
    protected override void OnInit(EventArgs e)
    {
      base.OnInit(e);
      //event desing pattern rulez by MS! :-)
      ContextCreating += Entity5DataSource_ContextCreating;
    }
    void Entity5DataSource_ContextCreating(object sender, EntityDataSourceContextCreatingEventArgs e)
    {
      if (ContextType == null)
        return;
      var context= (DbContext) Activator.CreateInstance(ContextType);
      e.Context = ((IObjectContextAdapter)context).ObjectContext;
    }
  }
}
 
UPDATE:

Ak chcete používať nový typový binding (GridView.ItemType a syntax <%# Item.LastName %>) musíte zrušiť generovanie wrapperu. Stačí ak prídate do OnInit alebo to budete nastavovať priamo na DataSource

EnableFlattening = false;

Komentáre

Bez komentárov

Prihlásiť | Registrovať | Pomoc