Precházanie podľa štítkov

05 February 2009
Generics vs. nullable value types
Tento problém sa mi vybavil Pri vlkovej správičke Čo Vás srdí na .NET .Povedzme teda, že máme zápis funkcie, ktorú chceme urobiť univerzálnou pre všetky nullable value types. public static Func< int ?, int ?, bool > func1 = (x, y) => (x != null && y != null && x > y); resp... Čítať ďalej...
21 August 2007
Structs a interfaces, kvízová otázka :-)
Štruktúry, ktoré sú hodnotovými typmi možu podobne ako triedy implementovať interface resp. viacej intefaceov. Nie je však pri nich podporované dedenie.(dôvody sú tiež v článku spomínanom na konci). OK. Aký však bude výsledný printing z nasledujúceho kódu? using System; namespace StructsInterfaces {... Čítať ďalej...
01 July 2007
Hodnotové a referenčné typy
Niekoľkokrát prišlo na fóre k diskusii na témy, ktoré súvisia s rozlíšením, medzi hodnotnovými a referenčnými typm. Článok som preto plánoval už dlho. Roznávanie medzi oboma typmi, porozumenie tomu, ako rozdielne s nimi CLR (common language runtime) pracuje, považujem za úplne základnú a zásadnú vec... Čítať ďalej...
25 June 2007
Operátory as, is a "zatvorkové" pretypovanie
Pár malých zaujímavých detailov, ktoré ste možno prehliadli alebo sa nad nimi nezamysleli... Operátor is kontroluje, či je objekt kompatibilný s daným typom. Výsledkom tejto operácie je boolovská hodnota, operátor nikdy negeneruje výnimku. V prípade, ak hodnotou, ktorú operátrom overujeme je null referencia... Čítať ďalej...
Viac príspevkov
Prihlásiť | Registrovať | Pomoc