Precházanie podľa štítkov

26 September 2007
XSLT Transformácia - UpperCase, LowerCase, Capitalize first
V prípade UpperCase , LowerCase sa jedná o pomerne bežne používané funkcie. Najjednoduchšie je možno volať js v rámci MSXML alebo .NET funkcie v rámci XML.NET API , toto riešenie je však špecialitka funkčna v kontexte konkrétneho parsera. Pozrime sa na crossplatform riešenie v súlade W3C špecfikáciou... Čítať ďalej...
10 September 2007
Reprezentácia null hodnôt v xml a XmlTextWriter
Existujú dva bežné spôsoby, ako reprezentovať null hodnotu v XML. Prvým zo spôsobov je vynechať v danom xml daný element. Druhým, štandardným je nastavenie xsi:nil atribútu na true a nenastavenie prázdnej hodnoty alebo closenutie elementu bez samostaného uzatváracieho tagu.(tento druhý spôsob je štandardne... Čítať ďalej...
Viac príspevkov
Prihlásiť | Registrovať | Pomoc