May 2012 - Príspevky

0
komentárov

Esri map - vypnutie Numpad navigation xxxmatko

Asi každý programátor pozná vetu "It's not a bug, it's a feature." . Väčšinou sa to berie ako vtip, ale niekedy je možné túto vetu použiť ako plne kvalifikovanú odpoveď na pripomienku zákazníka/zadávateľa úlohy. V rámci mapovej aplikácie...
4
komentárov

Event komunikácia medzi browser parent/child oknami xxxmatko

Keď je potrebné v rámci webovej aplikácie otvoriť nové okno, po väčšine siahnem po javascript plugine simulujúcom modálne okno, jedno aký js framework používam. A určite nie som jediný. Niekedy je však výhodnejšie použiť staré dobré window.open() . Aby...
Zaradené do: , , ,
Viac príspevkov