June 2013 - Príspevky

0
komentárov

Dojo: Ako modifikovať/dediť templated dijits xxxmatko

Dojo umožňuje vytvárať tzv. dijits ovládacie prvky, ktorých design a obsah je možné definovať cez html template (či už v externom súbore html alebo ako html string). Príkladom takéhoto dijit-u môže byť dijit/Dialog . Keďže každý dijit je dojo trieda,...
0
komentárov

Esri DrawToolbar a pridávanie bodov do mapy xxxmatko

Dijit esri/toolbars/draw reprezentuje toolbar, ktorý poskytuje funcionalitu pre tvorbu nových geometrií tým, že užívateľovi umožní túto novú geometriu priamo kresliť do mapy. Umožňuje zakresliť body, čiary, polýgóny. Na moje počudovanie, je tento dijit...
Viac príspevkov