February 2014 - Príspevky

0
komentárov

Ako na dblclick v javascript-e xxxmatko

Väčšina HTML elementov podporuje udalosti onclick a ondblclick . Ak však chceme handlovať obe tieto udalosti a vykonať rôzne akcie pre click a pre dblclick , môžeme naraziť na problém (samozrejme aj v závislosti od implementácie), pretože pri dvoj-kliku...
0
komentárov

Ako získať prístup k UNC ceste xxxmatko

DOWNLOAD Nedávno som musel riešiť situáciu, keď jedna webová aplikácia, nasadená na serveri A , potrebovala zapisovať do adresára, ktorý bol zas na inom serveri, povedzme server B , pričom nebolo možné nastaviť práva zápisu pre tento adresár, nakoľko...
Zaradené do: ,
0
komentárov

Esri Locator DEMO xxxmatko

DOWNLOAD Esri Locator predstavuje geocode service publikovaný pomocou ArcGIS Server REST API. Jeho hlavné dve funkcie spočívajú jednak vo vygenerovaní "kandidátov" pre zadanú adresu (názov mesta, ulice, ...) a taktiež v nájdení adresy pre zadané...
Viac príspevkov