Precházanie podľa štítkov

Všetky štítky » ArcGIS JS API (RSS)

Google Maps ako vrstva v Esri JS API xxxmatko

DOWNLOAD Ak pracujete s GIS web aplikáciami, hlavne ak ich vytvárate, skôr či neskôr narazíte na požiadavku, aby vo Vašej aplikácii bola ako jedna z vrstiev aj Google mapa. V niektorých js frameworkoch to ide urobiť ľahšie, v iných zase ťažšie. Keďže...

Ako zobraziť Google StreetView pri kliknutí do Esri mapy xxxmatko

DOWNLOAD V mojom nedávnom príspevku som písal o tom, ako pomocou RequireJS pluginu async načítať a použiť Google Maps API v aplikácií využívajúcej AMD . Dnes by som chcel túto myšlienku rozvinúť, a načrtnúť konkrétny príklad takéhoto použitia, a teda...

CodeCon 2014 - GIS - Geografické informačné systémy xxxmatko

DEMO PREZENTÁCIA Dňa 20.09.2014 sa v Bratislave konala IT vývojárska konferencia CodeCon 2014 určená všetkým študentom, vývojárom a architektom v IT priemysle. Odzneli prednášky na zaujímavé a auktálne témy, ktoré sa niesli v duchu konferencie "od...

Ako pristupovať k zabezpečeným Esri ArcGIS službám xxxmatko

ArcGIS REST API umožňuje pracovať s ArcGIS platformou, vrátane ArcGIS Online ready-to-use služieb, ktoré pozostávajú z nasledovných typov: Maps : podkladové mapy, referenčné vrstvy atď. Geocoding : určenie polohy na základe adresy, názvu atď., rovnako...

Esri Locator DEMO xxxmatko

DOWNLOAD Esri Locator predstavuje geocode service publikovaný pomocou ArcGIS Server REST API. Jeho hlavné dve funkcie spočívajú jednak vo vygenerovaní "kandidátov" pre zadanú adresu (názov mesta, ulice, ...) a taktiež v nájdení adresy pre zadané...

Esri SnappingManager - Ako zistiť súradnice bodu pri snap-ovaní xxxmatko

Veľmi užitočná funkčnosť, ktorú poskytuje Esri JS API a je možné ju využiť v GIS webových aplikáciách je "prichytávanie" (snapping) na grafické objekty (body, čiary, polygóny, ...). Funkčnosť je implementovaná prostredníctvom objektu esri.SnappingManager...

Esri DrawToolbar a pridávanie bodov do mapy xxxmatko

Dijit esri/toolbars/draw reprezentuje toolbar, ktorý poskytuje funcionalitu pre tvorbu nových geometrií tým, že užívateľovi umožní túto novú geometriu priamo kresliť do mapy. Umožňuje zakresliť body, čiary, polýgóny. Na moje počudovanie, je tento dijit...

Obmedzenie zobrazenia mapovej služby podľa mierky xxxmatko

Esri js api od verzie 3.1 prináša okrem iného aj novú funkcionalitu, ktorá umožňuje pre jednotlivé vrstvy nastaviť minimálnu a maximálnu zobrazovanú mierku. Inak povedané, ak je aktuálna mierka mimo tohto rozsahu, tak sa vrstva nezobrazuje, ale čo je...

Lokalizovanie výsledkov pre esri IdentifyTask xxxmatko

Po krátkej dobe opäť niečo k esri technológii. Ako už vyplýva z nadpisu, pôjde o lokalizáciu výsledkov ktoré esri vracia pri použití IdentifyTasku . Aby som však hneď na úvod neodradil tých, ktorí s esri ešte nemali tú česť, tak krátky úvod do problematiky...

Esri map - vypnutie Numpad navigation xxxmatko

Asi každý programátor pozná vetu "It's not a bug, it's a feature." . Väčšinou sa to berie ako vtip, ale niekedy je možné túto vetu použiť ako plne kvalifikovanú odpoveď na pripomienku zákazníka/zadávateľa úlohy. V rámci mapovej aplikácie...
Viac príspevkov