Precházanie podľa štítkov

Všetky štítky » MSBuild (RSS)

Ako integrovať Visual Studio 2013 s Grunt-om - časť 4 final xxxmatko

DOWNLOAD V predošlej časti sme si ukázali ako pri builde aplikácie volať rôzne Grunt tasky v závislosti od zvolenej konfigurácie priamo z Visual Studia. Build je jedna vec, publish je zas druhá. Na build proces sme sa napojili tak, že sme doplnili naše...

Ako integrovať Visual Studio 2013 s Grunt-om - časť 2 xxxmatko

DOWNLOAD Grunt build task V predošlej časti sme si pripravili Visual Studio 2013 MVC projekt, do ktorého teraz pridáme MSBuild target-y pre integráciu Grunt task runner-a. Aby sme mohli volať Grunt potrebujeme mať nainštalovaný Node.js a npm package manager...

MSBuild - Transformácia xml súboru podľa zvolenej konfigurácie xxxmatko

DOWNLOAD Už si ani poriadne nepamätám, v ktorej verzii VisualStudia pribudla možnosť pre Web.config (prípadne App.config ) pridať transformáciu, ktorá sa na daný súbor aplikuje pri build-e projektu v závislosti od zvolenej konfigurácie (by default Debug...
Zaradené do: , , ,

MSBuild - Nahradenie referencie obrázka v css za base64 string xxxmatko

Jedna z mnoha užitočných funkčností, ktoré poskytuje Web Essentials Visual Studio plugin pri práci s css, je možnosť nahradenia referencie obrázku v css súbore za jeho base64 reprezentáciu, čím vo výsledku dôjde k ušetrenie HTTP request-u. Čo mi však...
Zaradené do: , , ,

MSBuild - Ako vytvoriť empty folder v rámci Publish Web xxxmatko

Na základe googlenia, ktoré som nedávno musel žiaľ opať absolvovať, usudzujem, že nie som jediný, kto pri publikovaní web aplikácie z Visual Studia potrebuje sem-tam vytvoriť prázdny adresár(e) ako súčasť package balíčka. Pridanie tohto prázdneho adresára...
Zaradené do: , ,
Viac príspevkov