Precházanie podľa štítkov

Všetky štítky » REST (RSS)

Ako pristupovať k zabezpečeným Esri ArcGIS službám xxxmatko

ArcGIS REST API umožňuje pracovať s ArcGIS platformou, vrátane ArcGIS Online ready-to-use služieb, ktoré pozostávajú z nasledovných typov: Maps : podkladové mapy, referenčné vrstvy atď. Geocoding : určenie polohy na základe adresy, názvu atď., rovnako...

Lokalizovanie výsledkov pre esri IdentifyTask xxxmatko

Po krátkej dobe opäť niečo k esri technológii. Ako už vyplýva z nadpisu, pôjde o lokalizáciu výsledkov ktoré esri vracia pri použití IdentifyTasku . Aby som však hneď na úvod neodradil tých, ktorí s esri ešte nemali tú česť, tak krátky úvod do problematiky...
Viac príspevkov