Precházanie podľa štítkov

Všetky štítky » XML (RSS)

Generovanie PDF pomocou iTextSharp a XmlWorker v MVC xxxmatko

DOWNLOAD Vždy keď potrebujem v C# generovať nejaké to pdf-ko, si prejdem už štandardne google seriálom, že aká asi knižnica by sa na to najviac hodila, no a na 99% skončím vždy pri použití knižnice iTextSharp . Na NuGet-e je dostupná aj knižnica itextsharp...
Zaradené do: , , , , , ,

MSBuild - Transformácia xml súboru podľa zvolenej konfigurácie xxxmatko

DOWNLOAD Už si ani poriadne nepamätám, v ktorej verzii VisualStudia pribudla možnosť pre Web.config (prípadne App.config ) pridať transformáciu, ktorá sa na daný súbor aplikuje pri build-e projektu v závislosti od zvolenej konfigurácie (by default Debug...
Zaradené do: , , ,

Ako pridať Intellisense pre vlastnú config section vo web.config xxxmatko

Každý, kto sa už niekedy stretol s nastavovaním custom config sections vo web.config -u, mi dá asi za pravdu, keď poviem, že konfigurovať takúto sekciu nemusí byť práve ľahké. Zvlášť preto, že nie vždy programátor vie, aké všetky elementy, prípadné atribúty...
Zaradené do: , , ,
Viac príspevkov