Precházanie podľa štítkov

Všetky štítky » dojo.declare (RSS)

Dojo - Ako získať výsledky pre všetky zaregistrované topic subscribe-s xxxmatko

Dojo modul dojo/topic poskytuje singleton objekt pre publikovanie a spracovávanie udalostí na aplikačnej úrovni. Hlavné využitie tohto modulu je pre prípady, ak publisher nevie (nestará sa o to), kto je na druhej strane a čaká na správy, a opačne, subscribe...

Ako na dblclick v javascript-e xxxmatko

Väčšina HTML elementov podporuje udalosti onclick a ondblclick . Ak však chceme handlovať obe tieto udalosti a vykonať rôzne akcie pre click a pre dblclick , môžeme naraziť na problém (samozrejme aj v závislosti od implementácie), pretože pri dvoj-kliku...

Esri Locator DEMO xxxmatko

DOWNLOAD Esri Locator predstavuje geocode service publikovaný pomocou ArcGIS Server REST API. Jeho hlavné dve funkcie spočívajú jednak vo vygenerovaní "kandidátov" pre zadanú adresu (názov mesta, ulice, ...) a taktiež v nájdení adresy pre zadané...

Knockout "template" binding a Dojo xxxmatko

Knockout prostredníctvom template binding-u umožňuje "naplniť" cieľové DOM elementy výsledkom renderovania nejakého template-u. Tento template môže predstavovať časti UI rozhrania, ktoré sa na stránke (aj) opakujú (položka menu, tlačidlo, formulár...

Dojo: Ako modifikovať/dediť templated dijits xxxmatko

Dojo umožňuje vytvárať tzv. dijits ovládacie prvky, ktorých design a obsah je možné definovať cez html template (či už v externom súbore html alebo ako html string). Príkladom takéhoto dijit-u môže byť dijit/Dialog . Keďže každý dijit je dojo trieda,...

Esri DrawToolbar a pridávanie bodov do mapy xxxmatko

Dijit esri/toolbars/draw reprezentuje toolbar, ktorý poskytuje funcionalitu pre tvorbu nových geometrií tým, že užívateľovi umožní túto novú geometriu priamo kresliť do mapy. Umožňuje zakresliť body, čiary, polýgóny. Na moje počudovanie, je tento dijit...

dojo.require anything xxxmatko

Ten, kto sa už niekedy stretol s javascript-ovým frameworkom dojo vie, že umožňuje vytvárať kvázi triedy pomocou metódy dojo.declare a tieto združovať do kvázi namespace-ov skrz metódu dojo.provide . Každá takáto trieda predstavuje jeden javascript-ový...

Inicializovanie vlastností v dojo widgete xxxmatko

Nedávno som narazil na problém pri nastavovaní hodnôt atribútov pre dojo widget . Na stránke som mal vytvorené dve rôzne inštancie jedného widgetu . Problém spočíval v tom, že keď som zmenil hodnotu vlastnosti vo widgete A , tak hodnota, ktorú som do...
Viac príspevkov