Precházanie podľa štítkov

Všetky štítky » synchronization (RSS)

Ako na dojo.deferred xxxmatko

Dnes by som chcel ukázať ako možno využiť dojo.Deferred na "synchronizáciu" viacerých asynchrónnych úloh. Nasledovný kód simuluje tri asynchrónne operácie, pre ktoré treba určiť kedy dobehli, inak povedané je potrebné vykonať nejakú operáciu...

Synchronized Cache Provider xxxmatko

Klasický obraz. Naša aplikácia často načítava rovnaké sady údajov z databázy, čo má za následok pomalšie reakcie aplikácie a zvýšenú záťaž na databázovy server. Prečo neuložíme načítané údaje z databázy do Cache a potom nech sa už načítavajú odtiaľ. To...
Viac príspevkov