Precházanie podľa štítkov

Všetky štítky » widget (RSS)

Knockout "template" binding a Dojo xxxmatko

Knockout prostredníctvom template binding-u umožňuje "naplniť" cieľové DOM elementy výsledkom renderovania nejakého template-u. Tento template môže predstavovať časti UI rozhrania, ktoré sa na stránke (aj) opakujú (položka menu, tlačidlo, formulár...

Esri SnappingManager - Ako zistiť súradnice bodu pri snap-ovaní xxxmatko

Veľmi užitočná funkčnosť, ktorú poskytuje Esri JS API a je možné ju využiť v GIS webových aplikáciách je "prichytávanie" (snapping) na grafické objekty (body, čiary, polygóny, ...). Funkčnosť je implementovaná prostredníctvom objektu esri.SnappingManager...

Dojo: Ako modifikovať/dediť templated dijits xxxmatko

Dojo umožňuje vytvárať tzv. dijits ovládacie prvky, ktorých design a obsah je možné definovať cez html template (či už v externom súbore html alebo ako html string). Príkladom takéhoto dijit-u môže byť dijit/Dialog . Keďže každý dijit je dojo trieda,...

Esri DrawToolbar a pridávanie bodov do mapy xxxmatko

Dijit esri/toolbars/draw reprezentuje toolbar, ktorý poskytuje funcionalitu pre tvorbu nových geometrií tým, že užívateľovi umožní túto novú geometriu priamo kresliť do mapy. Umožňuje zakresliť body, čiary, polýgóny. Na moje počudovanie, je tento dijit...

Esri map - vypnutie Numpad navigation xxxmatko

Asi každý programátor pozná vetu "It's not a bug, it's a feature." . Väčšinou sa to berie ako vtip, ale niekedy je možné túto vetu použiť ako plne kvalifikovanú odpoveď na pripomienku zákazníka/zadávateľa úlohy. V rámci mapovej aplikácie...

Javascript help methods - Part 1 xxxmatko

Z času na čas, počas takého kľudného programovania, sa môže objaviť nejaký malý problém, ktorý treba vyriešiť. Ak je riešenie opakovateľne aplikovateľné a využiteľné aj pri iných podobných situáciách, u mňa realizácia skončí implementáciou tzv. helper...
Zaradené do: , , ,

dojo.require anything xxxmatko

Ten, kto sa už niekedy stretol s javascript-ovým frameworkom dojo vie, že umožňuje vytvárať kvázi triedy pomocou metódy dojo.declare a tieto združovať do kvázi namespace-ov skrz metódu dojo.provide . Každá takáto trieda predstavuje jeden javascript-ový...

Inicializovanie vlastností v dojo widgete xxxmatko

Nedávno som narazil na problém pri nastavovaní hodnôt atribútov pre dojo widget . Na stránke som mal vytvorené dve rôzne inštancie jedného widgetu . Problém spočíval v tom, že keď som zmenil hodnotu vlastnosti vo widgete A , tak hodnota, ktorú som do...
Viac príspevkov